Сімейне життя в Данії (Familieliv i Danmark)

український

Dansk

Сімейне життя в Данії – як живуть данці

Форми сім’ї в Данії (Familieformer)

Найпоширенішою формою сім’ї в Данії є сім’я, яка складається з чоловіка та жінки з дітьми або без них. Але в Данії також є багато інших форм сім’ї. Нетрадиційні сім’ї, де дорослі одружені, або зареєстровані партнери однієї статі в Данії є зростаючою формою. Тому сім’ї можуть виглядати по-іншому.

Den mest almindelige familieform i Danmark er en familie, hvor en mand og en kvinde bor sammen med eller uden børn. Men der er også mange andre familieformer i Danmark. Regnbuefamilier, hvor de voksne er gift eller registrerede partnere med en af samme køn er opadgående i Danmark. Familier kan derfor se ud på rigtig mange måder.

Скільки дітей у сім'ї та коли їх планують? (Hvornår får man børn og hvor mange?)

У Данії чоловіки і жінки планують першу дитину, коли їм близько 30 років. У данців в середньому 1,7 дитини.

I Danmark er både kvinder og mænd omkring 30 år når de får deres første barn. Danskerne får i gennemsnit 1,7 børn.

Декретна відпустка (Barselsorlov)

У Данії створена система, яка дозволяє і жінкам, і чоловікам мати роботу та вести сімейне життя.

Коли народжується дитина, мати та батько мають право разом взяти відпустку тривалістю 52 тижні, у цей час вони можуть не виходити на роботу та доглядати дитину, одночасно отримуючи заробітну плату або декретну допомогу. Ви повинні знати, що ви можете отримувати заробітну плату, декретну допомогу або аналогічну допомогу лише в тому випадку, якщо ви працюєте, навчаєтеся або маєте право на допомогу з безробіття або грошову допомогу. Якщо ви нічим не займалися до пологів і не працювали, ви не можете отримувати допомогу з безробіття.

52 тижні розподіляються так:

  1. Мати має право на 4 тижні відпустки до очікуваних пологів.
  2. Обоє батьків мають право на двотижневу декретну відпустку відразу після пологів.
  3. Обоє батьків мають право на 13 тижнів відпустки по догляду за дитиною (з можливістю передачі один одному цього права)
  4. Обоє батьків мають право на 9 тижнів відпустки по догляду за дитиною.

(діє з 2 серпня 2022 р.)

Подивіться, що стосується вас тут.

I Danmark har man indrette et system, der giver mulighed for, at både kvinder og mænd kan have et arbejde og have et familieliv.

Når et barn bliver født, har mor og far ret til at holde 52 ugers orlov til sammen, hvor de kan blive hjemme fra arbejde og passe deres barn, samtidig med at de modtager løn eller barselsdagpenge.

Man skal være opmærksom på, at man kun kan få løn eller barselsdagpenge eller lignende ydelser, hvis man enten er i arbejde, er under uddannelse eller er berettiget til dagpenge eller kontanthjælp. Hvis man har valgt at være hjemmegående inden fødslen, kan man ikke modtage dagpenge.

De 52 uger fordeles sådan:

  1. Moren har ret til 4 ugers graviditetsorlov inden forventet fødsel
  2. Begge forældre har ret til 2 ugers barselsorlov umiddelbart efter fødslen
  3. Begge forældre har ret til 13 ugers forældreorlov (kan overdrages til hinanden)
  4. Begge forældre har ret til 9 ugers forældreorlov

(gælder fra d. 2. august 2022)

Se hvad der gælder for dig her.

Права ЛГБТ+ осіб у Данії (LGBT+ personers rettigheder i Danmark)

Двоє чоловіків або дві жінки можуть одружитися в Данії, як у церкві, так і в  муніципалітеті, також можуть усиновити дітей. ЛГБТ+ особи мають такі ж права та обов’язки, як і решта громадян у суспільстві. У Данії слід поважати сексуальну орієнтацію інших, і кожен має право бути тим, хто він є. Тобто кожен має право розпоряджатися своїм життям, своїм тілом та вирішувати яких сексуальних поглядів дотримуватися.

У LGBT Asylum ЛГБТ + особи зі статусом біженця можуть бути проінформовані про їхні права, а також про актуальні події та соціальні спільноти. Докладніше тут.

To mænd eller to kvinder kan blive gift i Danmark, både i kirke og på rådhuset. Og de kan adoptere børn. LGBT+ personer har de samme rettigheder og pligter som alle andre borgere i samfundet. I Danmark skal man respektere andres seksualitet og alle skal have lov til at være dem, de er. Det vil sige at alle har ret til at bestemme over deres liv, deres krop og deres seksualitet.

Hos LGBT Asylum kan LGBT+ personer med flugtbaggrund blive rådgivet om deres rettigheder, ligesom at der afholdes aktiviteter og tilbydes sociale fællesskaber. Læs mere her.

Сімейні пільги (Familieydelser)

У Данії більшість сімей з дітьми отримують дитячу та молодіжну допомогу. Допомога дає можливість покрити деякі додаткові витрати, пов’язані з грошовими витратами у сім’ї з дітьми. Це фінансова субсидія, яку ви отримуєте від держави на кожного з ваших дітей, допоки їм не виповниться 18 років.

Щоб отримати сімейну допомогу, ви повинні відповідати низці умов, як той, хто тiльки прибув до Данії.

Для нових громадян у Данії діє принцип нарахування щодо права на отримання дитячих та молодіжних пільг та допомоги на дитину. Щоб отримати повну допомогу, ви повинні прожити або працювати в Данії загалом 6 років протягом останніх 10 років. А доти ви поступово отримуватимете право  допомоги на дитину і кожні 6 місяців отримуватимете велику відсоткову частку від повної суми.

I Danmark får de fleste børnefamilier børne- og ungeydelse. Ydelsen er en hjælp til at dække nogle af de ekstra udgifter, der er forbundet med at være en børnefamilie. Det er et økonomisk tilskud, som du får udbetalt af staten for hver af dine børn, indtil at de fylder 18 år. Børnefamilier med særlige behov, kan desuden få udbetalt børnetilskud, der er et ekstra økonomisk tilskud.

For at få familieydelser skal du opfylde en række betingelser, når du er ny i Danmark.

For nye borgere i Danmark er der et optjeningsprincip på retten til børne- og ungeydelse og børnetilskud. For at modtage den fulde ydelse skal du sammenlagt havet boet eller arbejdet i Danmark i 6 år inden for de seneste 10 år. Indtil da, vil du gradvist optjene retten til børne- ungeydelsen.

Консультації для сімей з дітьми (Rådgivning til børnefamilier)

Якщо вам, як батькам в Данії, потрібна порада з приводу вашої дитини, муніципалітет може надати пораду та допомогти. Муніципалітет також може запропонувати безкоштовне консультування, обстеження та лікування дітей та молодих людей з фізичними чи психічними розладами.

Mødrehjælpen i Børns Vilkår також може допомогти, якщо вам потрібна порада та керівництво щодо вашої дитини або виховання дитини. Прочитайте тут i тут.

 

Vælg dit sprog / Choose your language

Alle sprog har en dansk oversættelse