Система охорони здоров’я (Sundhedsvæsnet)

український

Dansk

Данія має всеосяжну систему охорони здоров’я громадян, яка пропонує безкоштовні консультації та лікування у лікаря загальної практики (сімейний лікар), лікарів спеціалістів, державних лікарень та інші медичні послуги.

В Данії всі, хто потребують невідкладної медичної допомоги, мають право на безкоштовне лікування в лікарні. Це стосується також громадян з інших країн. Якщо у вас є дозвіл на проживання та житло в Данії, то ви маєте право на безкоштовне лікування в медичних закладах.

Як щось особливе для  людей, які подали заявку на тимчасове прожиття за Спеціальним законом,  то це право отримати звичайну медичну допомогу поки ви очікуєте  дозвіл на проживання.

Коли ви отримаєте дозвіл  на проживання в Данії, ви також отримаєте карту медичного страхування з муніципалітету і також вам назначать  найближчого лікаря. Карту медичного страхування ви повинні використовувати кожного разу у лікаря, у відділенні невідкладної медичної допомоги та в лікарні. Карта медичного страхування має ваше ім’я та прізвище, цивільний реєстраційний номер (cpr-nummer) та контактну інформацію вашого сімейного лікаря.

Danmark har et omfattende offentligt sundhedssystem som tilbyder gratis konsultation og behandling ved en praktiserende læge, specialister, offentlige hospitaler og andre sundhedsydelser.

I Danmark har alle, der har akut behov for lægehjælp, ret til gratis behandling på et sygehus. Det gælder også borgere fra andre lande. Når du har opholdstilladelse og bopæl i Danmark, har du ret til gratis behandling i dele af sundhedsvæsenet.

Som noget særligt, har du som har søgt om opholdstilladelse via særloven, ret til almindelig lægehjælp også mens du venter på din opholdstilladelse.

Når du får opholdstilladelse i Danmark, vil du modtage et sundhedskort fra kommunen og blive tildelt en læge. Sundhedskortet skal du bruge, hver gang du skal til lægen, på skadestue eller sygehus. På sundhedskortet står dit navn, cprnummer og kontaktoplysninger til din læge.

Ваш особистий лікар загальної практики- сімейний лікар (Din egen praktiserende læge)

Ви повинні звертатися до вашого лікаря зі всіх питань здоров’я та лікування, що не є терміновими. Ви можете звернутися до лікаря, якщо ви захворіли, але також і з іншими питаннями, наприклад, вакцинація та контрацепція. Іноді лікар може задати вам запитання, що вас здивують. Бажання лікаря, щоб ви поміркували про те, що ви самі можете зробити, щоб не хворіти.

Ваш сімейний лікар спеціалізується на розумінні та лікуванні найбільш поширеніших захворюваннях. Тому він чи вона може здебільшого зрозуміти, що з вами і допомогти лікуванням. В деяких випадках лікар оцінює, що вам потрібно звернутися до спеціаліста або в лікарню. Вам виписують направлення, якщо вам потрібно пройти обстеження або лікування у спеціаліста або в лікарні.

Зазвичай це ваш сімейний лікар призначає вам ліки та виписує рецепти. Також це може бути лікар спеціаліст або лікар з лікарні. Рецепт- це документ, котрий ви повинні використати в аптеці, як будете купляти ліки. Він буде в електронному вигляді і тому ви повинні мати вашу карту медичного страхування при вас, коли будете забирати ліки. Коли рецепт використано, він закривається в аптеці і повинен оновитися вашим лікарем знов.

Ви завжди повинні замовити час перед походом  до лікаря. Також не забутьте скасувати, якщо ви не зможете прийти в назначений час. Ви повинні мати з собою вашу карту медичного страхування.

Є можливість змінити лікаря, але це буде коштувати 215 данських крон ( 2022 р.) Зазвичай ви також змінюєте лікаря, коли ви переїжджаєте, і тоді це безкоштовно. На сайті www.borger.dk ви можете обрати собі лікаря.

Din læge skal du bruge ved alle former for konsultationer og behandlinger, som ikke er akutte. Lægen kan du eksempelvis kontakte hvis du er syg, men tager sig også af meget andet end sygdomme fx vaccinationer og prævention. Lægen kan også hjælpe dig med at forebygge sygdomme, der fx skyldes overvægt, rygning og for lidt motion. Lægen vil nogle gange spørge dig om ting, du måske bliver forbavset over. Lægen ønsker, at du tænker over, hvad du selv kan gøre for ikke at blive syg.

Din egen læge er specialist i at forstå og behandle de mest almindelige sygdomme. Derfor kan han eller hun for det meste finde ud af, hvad du fejler og behandle dig. I nogle tilfælde vurderer lægen, at du skal til speciallæge eller på sygehus. Lægen skriver en henvisning, hvis du skal undersøges eller behandles hos en speciallæge eller på et sygehus.

Det vil ofte være din egen læge, som ordinerer din medicin og udskriver recepter. Det kan også være en speciallæge eller en læge på et sygehus. Recepten er dokumentet, du skal bruge på apoteket, når du skal hente din medicin. Den vil typisk være elektronisk og du skal derfor medbringe dit sundhedskort når du afhenter din medicin. Når recepten er brugt op, og din behandling med medicinen fortsætter, lukkes recepten på apoteket, og recepten skal fornyes hos din egen læge.

Du skal altid bestille tid, før du går til lægen. Husk at melde afbud, hvis du alligevel ikke kan komme til den aftalte tid. Du skal medbringe dit sundhedskort, når du skal til lægen.

Det er muligt at skifte læge, men det koster 215 kr. (2022) Du skifter som regel læge, hvis du flytter, og så er det gratis. På www.borger.dk kan du vælge læge.

Лікар- спеціаліст (Speciallæger)

Лікар- спеціаліст – це фахівець  у певній галузі, наприклад, захворювання шкіри, гінекології або психіатрії. Перед оглядом та лікуванням у фахівця вас має обстежити ваш сімейний лікар. Якщо ваш лікар вважає, що вам потрібно лікування у спеціаліста, то він дасть направлення до фахівця.

Якщо ви отримали направлення, то ви маєте самі подзвонити та замовити час у лікаря спеціаліста.

Єдині лікарі до яких вам не потрібно направлення – це офтальмолог та ЛОР.

En speciallæge er specialist på et særligt område fx hudsygdomme, gynækologi eller psykiatri. Du skal undersøges af din egen læge, før du kan blive undersøgt og behandlet hos en speciallæge. Hvis din læge vurderer, at du skal behandles af en speciallæge, vil lægen skrive en henvisning til speciallægen.

Når du har fået en henvisning, skal du selv ringe og bestille tid hos speciallægen.

De eneste speciallæger, du ikke skal have henvisning til, er øjenlæge og øre- næse-halslæge.

Лікарні (Sygehuse)

Якщо ви маєте обстежитися та лікуватися в лікарні, то ви повинні мати направлення від вашого сімейного лікаря, лікаря- спеціаліста або з відділення позаурочної медичної служби. Ви отримаєте лист у ваш e-boks, де буде інформація про те, куди і о котрій годині вам потрібно прийти. Якщо вам потрібна буде  невідкладна допомога, вас  звичайно терміново госпіталізують.

Hvis du skal undersøges eller behandles på sygehuset, skal du have en henvisning fra din egen læge, en speciallæge eller lægevagten. Du får et brev i din e-boks, om hvor og hvornår du skal komme. Hvis du bliver akut syg, bliver du naturligvis indlagt med det samme.

Чи можу я отримати допомогу перекладача, якщо я не розмовляю данською? (Kan jeg få hjælp af en tolk, hvis jeg ikke kan tale dansk?)

Якщо ви не розумієте данської мови, то ви маєте право на допомогу перекладача під час співбесіди у сімейного лікаря, лікаря- спеціаліста або в лікарні. Ваш лікар повинен замовити вам перекладача. Ви не повинні платити за послуги перекладача. Однак важливо мати на увазі, що з 1 липня 2018 року введено плату за допомогу в усному перекладі з пацієнтів, які проживають в Данії більше 3х років.

Hvis du ikke forstår dansk, har du ret til en tolk, når du skal til samtale hos din læge, speciallæge eller på et sygehus. Det er din læge der bestiller en tolk. Du skal ikke selv betale for tolken. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at der fra d. 1. juli 2018 indført gebyr for tolkebistand til patienter, der har haft bopæl i Danmark i mere end 3 år.

На який номер мені потрібно зателефонувати, якщо мені потрібна екстрена медична допомога? (Hvilket nummer skal jeg ringe til, hvis jeg har akut brug for hjælp?)

Екстрена медична допомога : 112

Позаурочна медична служба ( в неробочі години вашого сімейного лікаря)

  • Столичний регіон: 1813
  • Центральний регіон: 70 11 31 31
  • Північний регіон: 70 15 03 00
  • Регіон Зеландія: 70 15 07 00
  • Південний регіон: 70 11 07 07

Ви повинні телефонувати вашому особистому лікарю в його робочі години, якщо ви захворіли або отримали незначні пошкодження. Телефон вашого лікаря знаходиться на вашій карті медичного страхування.

Akut brug for hjælp: 112

Lægevagten (ved sygdom uden for lægens åbningstid)

  • Region Hovedstaden: 1813
  • Region Midtjylland: 70 11 31 31
  • Region Nordjylland: 70 15 03 00
  • Region Sjælland: 70 15 07 00
  • Region Syddanmark: 70 11 07 07

Du skal ringe til din egen læge, hvis du har brug for hjælp ved sygdom og mindre skader inden for din læges åbningstid. Din læges telefonnummer står på dit gule sundhedskort.

Чи мої діти також охопленні моїм медичним страхуванням? (Er mine børn også dækket af min sundhedsforsikring?)

Так. Діти охоплюються державним медичним страхування разом з матір’ю або батьком до 15 років. Потім діти повинні мати своє особисте страхування, так само, як і дорослі старші 18 років.

Ja. Børn er dækket af den offentlige sundhedsforsikring sammen med deres mor eller far indtil de fylder 15 år. Herefter skal de forsikres individuelt, på samme måde som voksne over 18 år.

Діти та здоров’я (Børn og sundhed)

Протягом перших п’яти років дітям пропонуються профілактичні огляди у власного лікаря. Дитину вимірюють і зважують, перевіряють зір та слух, а також обговорюють її самопочуття. Дитина отримує щеплення в потрібний час, що  гарантує, що дитина не захворіє небезпечними дитячими хворобами.

De første fem år bliver børn tilbudt forebyggende helbredsundersøgelser hos egen læge. Barnet bliver målt og vejet, barnets syn og hørelse testes, og barnets trivsel tales igennem. Barnet får vaccinationer på de rigtige tidspunkter, hvilket skal sikre at barnet ikke får livstruende børnesygdomme.

Вагітність та пологи (Graviditet og fødsel)

Вагітним пропонують медичні огляди. Вам, як вагітній, призначають акушерку. Протягом усієї вагітності і ваш лікар, і акушерка будуть допомагати і перевіряти, чи все як має бути.

Ви можете народжувати в лікарні, дома або в приватній клініці.

Gravide får tilbudt helbredsundersøgelser. Som gravid får du tildelt en jordemor. Både egen læge og jordemor vil igennem din graviditet hjælpe og tjekke, at alt er som det skal.

Du kan føde på hospital, hjemme eller på en privat klinik.

Дитяча медсестра та материнські групи (Sundhedsplejersken og mødregrupper)

Дитяча медсестра допомагає вам та вашій дитині – від вашої вагітності до народження і у шкільні роки. У всіх школах є дитяча медсестра. Вона оглядає дитину, консультує дітей та батьків про розвиток, здоров’я та самопочуття дитини.

Саме дитяча медсестра створює материнські групи, тобто групу жінок, які народжували в один і той же час. Вони зустрічаються, розмовляють про дітей та материнство.

En sundhedsplejerske hjælper dig og dit barn – fra graviditet til fødsel og i skoletiden. Alle skoler har tilknyttet en sundhedsplejerske. Sundhedsplejersken undersøger barnet, de rådgiver børn og forældre om barnets udvikling, helbred og trivsel.

Det er sundhedsplejersken, der opretter mødregrupper, som er en gruppe af kvinder, der har født samtidig. De mødes og taler om børn og forældreskab.

Вакцинація від Covid-19 (Covid-vaccination)

Дорослі, що не були провакциновані від Covid-19 можуть безкоштовно отримати вакцину. Національна Рада охорони здоров’я рекомендує вам отримати вакцину. Ви можете дізнатися більше інформації  в брошурі. Читати українською тут. Ви також можете дізнатися про Covid-19 на сторінці Національної Ради охорони здоров’я. Читати більше тут.

Voksne som ikke er vaccineret mod Covid-19 kan gratis blive vaccineret. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bliver vaccineret. I sundhedsstyrelsens pjece kan du læse hvorfor. Læs pjecen på ukrainsk her.  Du kan også få mere viden om Covid-19 på sundhedsstyrelsens hjemme side. Læs mere her.

Стоматолог (Tandlæge)

Послуги стоматолога безкоштовні для дітей та підлітків до 18 років. Коли вашій дитині виповниться 1 рік її запросять на першу консультацію до стоматолога. Опісля вашу дитину будуть викликати по мірі необхідності. Якщо ваша дитина ходить до школи, то вона зазвичай буде відвідувати стоматолога в шкільній клініці або в клініці поблизу. Батьки завжди можуть бути присутніми за бажанням. Коли ваша дитина закінчить школу, вона буде автоматично отримувати виклик до стоматолога на обстеження та лікування поки їй не виповниться 18 років. Ви завжди можете звернутися до дитячого стоматолога в муніципалітеті, якщо у вас є запитання.

Дорослі, яким виповнилося 18 років мають звертатися до приватних стоматологів чи стоматологів-гігієністів. Ви повинні самі зателефонувати та замовити час у стоматолога, а також ви повинні оплатити послугу.

У деяких випадках муніципалітет може допомогти субсидіями на стоматологічну допомогу. Також серед іншого муніципалітет може допомогти тим , хто на програмі самозабезпечення та репатріації( має тимчасовою соцдопомогу). Якщо ви маєте запитання, зверніться в муніципалітет.

Det er gratis for børn og unge under 18 år at komme til tandlægen. Når dit barn er ca. et år indkaldes det automatisk til sit første besøg på tandklinikken. Herefter indkaldes dit barn efter behov.  Hvis dit barn går i skole, går dit barn som udgangspunkt til tandlæge på en klink på skolen eller en klinik i nærheden. Som forælder er du velkommen til at være med. Når dit barn går ud af skolen, vil det fortsat automatisk blive indkaldt til undersøgelse og behandling, indtil det fylder 18 år. Du kan altid henvende dig til kommunens børnetandlæger, hvis du har spørgsmål.

Voksne som er fyldt 18 år, har adgang til tandbehandling hos private tandlæger eller tandplejere. Du skal selv ringe og bestille tid hos tandlægen og skal i udgangspunktet selv betale regningen.

I visse tilfælde vil kommunen kunne hjælpe med tilskud til tandpleje. Kommunen kan bl.a. hjælpe dig der er på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse. Spørg din kommune, hvis du er i tvivl.

Психологічна допомога та лікування психотравм (Psykologhjælp og traumebehandling)

Багато людей за їхнє життя мають такі ситуації, що потребують поради та підтримки. Наприклад, якщо ви пережили війну та втечу, то цілком нормальною реакцією буде підвищення стресу, труднощі зі сном, пониження концентрації тощо, багато хто отримує допомогу від свого лікаря. Лікар також може надати направлення на отримання психологічної допомоги, реабілітацію та лікування психотравм.

Майте на увазі, що є і інші можливості психологічної допомоги ніж лікування пов’язане з психотравмою. Серед іншого, молода людина у віці 18-24 роки, що має психологічні труднощі, може отримати безкоштовне психологічне лікування. Це ваш сімейний лікар має дати направлення. Також в особливих випадках можливо звернутися до вашого муніципалітету за допомогою щодо отримання психологічного лікування, якщо у вас немає можливості оплатити самостійно. Однак це муніципалітет приймає рішення чи вам необхідно лікування. Зверніться до вашого муніципалітету, якщо вам потрібна інформація про можливості економічної підтримки під час психологічної допомоги.

Mange mennesker kan i løbet af deres liv opleve, at de har brug for rådgivning og støtte. Hvis man eksempelvis har oplevet krig og flugt vil det være helt normalt at reagere ved blandt andet øget stress, søvnbesvær, nedsat koncentration mv., og mange får hjælp gennem egen læge til at få det bedre. Lægen kan henvise til psykologhjælp, rehabilitering og behandling af traume.

Vær opmærksom på, at der kan være andre muligheder for psykologhjælp end traumerelateret behandling. Man kan blandt andet som ung mellem 18 og 24 år med psykologiske udfordringer få gratis psykologbehandling. Det er din egen læge der skal henvise dig. Det er også i særlige tilfælde muligt at søge din kommune om hjælp til psykologbehandling, hvis du ikke har mulighed for at betale selv. Det er kommunen der vurderer om behandlingen er nødvendig for dig. Kontakt din kommune, hvis du vil vide mere om dine muligheder for økonomisk hjælp til psykologhjælp.

Заклади, де лікують психотравми (Traumebehandlingssteder)

DIGNITY – реабілітація та лікування.

Щоб розпочати лікування потрібно мати направлення від свого лікаря або лікаря-спеціаліста.

Читати більше тут.

Indvandrermedicinsk Klinik обстеження пацієнтів національних меншин.

Звертання до клініки проходить через сімейного лікаря, лікаря спеціаліста або через відділення лікарні.

Центр компетенції міжкультурної психіатрії– лікування психотравм біженців та інших осіб національних меншин.

Щоб отримати лікування потрібно мати направлення від сімейного лікаря або лікаря-спеціаліста.

Читати більше тут.

Oasis лікування та поради пацієнтам з психотравмами та їх рідним.

Щоб отримати лікування потрібно мати направлення від сімейного лікаря або лікаря-спеціаліста.

Читати більше тут.

DIGNITY – rehabilitering og behandling af traumatiserede flygtninge.

Behandling kræver en henvisning fra egen læge eller speciallæge.

Læs mere her.

Indvandrermedicinsk Klinik – udredning og behandling af patienter med minoritetsbaggrund.

Henvisningen til klinikken sker gennem egen læge, speciallæge eller hospitalsafdelingen.

Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri – behandling af traumeramte flygtninge og andre personer med minoritetsbaggrund.

Behandling kræver en henvisning fra egen læge eller speciallæge.

Læs mere her.

Oasis – behandling og rådgivning for traumatiserede flygtninge og deres pårørende.

Behandling kræver en henvisning fra egen læge eller speciallæge.

Læs mere her.

Більше інформації про психотравми та психосоціальне консультування по телефону (Mere viden om traume og psykosocial rådgivningstelefon)

Якщо ви хочете більше дізнатися про деякі нормальні реакції, що  виникають після жахливих подій, таких, як війна та втеча, ви можете прочитати більше в цій брошурі, що видана Dansk Flygtningehjælp: 29-03-22-krig-og-flugt-folder_ukrainsk_web.pdf (drc.ngo)

Dansk Flygtningehjælp також створила психосоціальну телефонну лінію по всій країні для українців. Тут ви зможете отримати поради та вказівки  рідною мовою на складні запитання щодо вашої ситуації або поділитися горем  та втратою. Ви також можете отримати консультацію, як дорослому можна підтримати своїх дітей у важкій та непростій ситуації, в якій вони зараз перебувають.

Більше інформації тут : DRC | Psykosocial telefonlinje for ukrainere i Danmark

Психіатрія столичного регіону надає поради по телефону вам, хто був свідком війни  або є родичом людини, що є свідком війни.

Дзвоніть за телефоном: 38 64 13 00  Понеділок-середа 9.00-16.00, четвер 11.00.-17.00 та п’ятниця 9.00-15.00

Читайте більше тут.

Vil du have mere viden om nogle af de normale reaktioner der følger efter en voldsom oplevelse eksempelvis krig og flugt, kan du læse mere i denne pjece udgivet af Dansk Flygtningehjælp: 29-03-22-krig-og-flugt-folder_ukrainsk_web.pdf (drc.ngo)

Dansk Flygtningehjælp har også oprettet en landsdækkende psykosocial telefonlinje til dig med ukrainsk baggrund. Her kan du få råd og vejledning på dit modersmål om de svære spørgsmål du har omkring din situation eller dele din oplevelse af sorg og savn. Du kan også tale om, hvordan du som voksen kan støtte dine børn i den svære og udfordrende situation, de står i lige nu.

Se mere her: DRC | Psykosocial telefonlinje for ukrainere i Danmark

Region Hovedstadens Psykiatri tilbyder rådgivning over telefon til dig, der har oplevet krig eller har været pårørende til mennesker der har oplevet krig på dit modersmål.

Du kan ringe på: 38 64 13 00 mandag til onsdag 9.00-16.00, torsdag 11.00-17.00 og fredag 9.00-15.00.

Læs mere her.

Власна відповідальність та діалог (Eget ansvar og dialog)

Ви можете помітити, що в Данії ви будете більшою мірою залучені до питань про ваше здоров’я та лікування, ніж ви звикли. Наприклад, іноді лікар може задати вам запитання ,що вас здивують. Бажання лікаря, щоб ви поміркували про те, що ви самі можете зробити, щоб не хворіти. Дуже важливо ,щоб ви задали конкретні запитання відповідному лікарю, якщо вам щось не зрозуміло. Це цілком нормально, коли у вас виникають питання під час спілкування з вашим лікарем.

I Danmark vil du måske opleve, at du i højere grad end du er vant til, vil blive inddraget i din sundhed og behandling. Det kan eksempelvis være, at lægen nogle gange vil spørge dig om ting, du måske bliver forbavset over. Lægen ønsker, at du tænker over, hvad du selv kan gøre for ikke at blive syg. Det er vigtigt, at du stiller afklarende spørgsmål til den pågældende læge, hvis du er i tvivl om noget. Det er helt normalt at spørgsmål omkring din sundhed sker i tæt dialog med din læge.

Чи існують правила щодо подарунків та хабарництва в данській системі охорони здоров’я? (Er der udskrevet regler om gaver eller korruption i det danske sundhedsvæsen?)

В Данії кожен має рівний доступ до медичних послуг. Більша кількість медичних послуг безкоштовна і тому вам не прийдеться платити за них. Ваша карта медичного страхування – це доступ до безкоштовних послуг.

I Danmark har alle lige adgang til sundhedsydelser. De fleste sundhedsydelser er gratis og du vil derfor ikke skulle betale for at modtage sundhedsydelser. Dit sundhedskort er din adgang til de ydelser der er gratis.

Де я можу дізнатися більше про данську систему охорони здоров’я? (Hvor kan jeg indhente mere viden om det danske sundhedsvæsen?)

Ви можете дізнатися більше про данську систему охорони здоров’я тут.

Ви  можете отримати більше порад та прочитати про медичну систему тут.

Національна Рада охорони здоров’я видала брошуру для тих, хто має дозвіл на проживання та житло в Данії про деякі ваші права в медичній галузі. Брошура є данською, англійською, українською та російською мовами.

Читайте більше тут.

Du kan få mere viden omkring det danske sundhedsvæsen her.

Du kan også få flere råd og læse om sundhed her.

Sundhedsstyrelsen har udgivet en pjece til dig der har opholdstilladelse og bopæl i Danmark om nogle af dine rettigheder på sundhedsområdet. Pjecen findes på dansk, engelsk, ukrainsk og russisk.

Læs mere her.

Vælg dit sprog / Choose your language

Alle sprog har en dansk oversættelse