Освіта для молоді та дорослих (Uddannelse for unge og voksne)

український

Dansk

Освіта для молоді та дорослих

Мовні школи та вивчення данської мови (Sprogskoler og danskundervisning)

Ваш муніципалітет повинен вам запропонувати вивчення данської мови не пізніше 3х місяців після того, як ви отримали дозвіл на проживання.

У вас є можливість вивчати данську мову на протязі 5 років і маєте право на 15 годин навчання в тиждень. Особливі  умови  вашої ситуації іноді можуть змінити організацію  навчання данської мови. Ваш муніципалітет разом з вами зробить  особливий план курсу вивчення данської мови.

Метою вивчення данської мови є надання вам необхідних передумов для досягнення успіху в роботі, освіті та й і як жителю Данії.

Навчання данської мови можуть проходити в мовній школі вашого муніципалітету. Також воно може проходити на підприємстві. Навчання викладається в  різний час : в день, у вечері, на вихідних або дистанційно.

Є 3 рівня вивчення данської мови – 1, 2 та 3. Всі 3 рівня закінчуються екзаменом. Вас запросять в мовну школу, до якої ви належите,  на співбесіду, щоб дізнатися, який з цих 3х рівнів для вас найкращий.

Якщо ви хочете дізнатися більше інформації про вивчення данської мови, то ви можете звернутися до муніципалітету або прочитати тут.

Din kommune skal som udgangspunkt tilbyde dig danskundervisning, senest 1 måned efter du har fået din opholdstilladelse. Men kommunen kan vælge at vente yderligere 3 måneder.

Du har mulighed for at modtage danskundervisning i op til 5 år og du har ret til maksimalt 15 timer om ugen. Der kan være særlige forhold i din situation der gør, at din danskundervisning bliver tilrettelagt anderledes. Det vil være din kommune, der sammen med dig laver en plan for dit undervisningsforløb.

Formålet med danskundervisningen er at give dig de nødvendige forudsætninger for at klare dig i job, uddannelse og som borger i Danmark.

Din danskuddannelse kan foregå på en sprogskole. Den kan også foregå på en virksomhed. Undervisningen kan både foregå i dagtimerne, aften, weekend eller online.

Der er tre forskellige danskuddannelser. Danskuddannelse 1, 2 og 3. Alle tre uddannelser afsluttes med en danskprøve. Du vil blive inviteret til en samtale af den sprogskole du er tilknyttet, så de kan finde ud af, hvilke af de tre danskuddannelser, der er den rigtige for dig.

Hvis du vil have mere information om danskuddannelserne kan du spørge din kommune eller læse mere her.

Структура системи освіти (Uddannelsessystemets opbygning)

Система освіти Данії складається зі звичайного навчання, освіти для дорослих і післядипломну освіту.

Звичайна освіта складається з середньої загально-освітньої школи, молодіжної освіти та вищої освіти.

Uddannelsessystemet i Danmark består af både et ordinært uddannelsessystem og et voksen- og efteruddannelsessystem.

Det ordinære uddannelsessystem består af folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.

Молодіжна освіта – це професійно-технічна освіта та гімназія (Ungdomsuddannelser – erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser)

Найбільш типові види молодіжної освіти в Данії є професійно-технічна та гімназіальна освіти.

Професійно-технічна освіта- це курс, що комбінує в собі навчання в навчальному закладі та стажування.

Маючи професійно-технічну освіту, ви отримуєте певну професію під час навчання. Ви можете стати, наприклад, столяром, продавцем, садівником або соціально-медичним працівником. Професійно-технічне навчання завжди більш орієнтоване  на стажування, а навчання в гімназії більш  академічне та теоретичне.

Для молоді, що ще не готова до навчання є підготовчі курси базової освіти(FGU).

Ви можете прочитати більше про різні можливості тут.

De mest typiske ungdomsuddannelser i Danmark er erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser.

Erhvervsuddannelserne tilbyder forløb, der kombinerer skole og praktikforløb. Erhvervsuddannelserne er ofte mere praktisk orienteret, hvor de gymnasialeuddannelser er mere boglige og teoretiske.

Med en erhvervsuddannelse bliver du faglært og får adgang til et bestemt erhverv, når du er udlært. Du kan fx blive tømrer, salgsassistent, gartner eller sosu-hjælper.

For unge, der ikke er parate til en ungdomsuddannelse, findes den forberedende grunduddannelse (FGU).

Du kan læse mere om de forskellige muligheder her.

Освіта для дорослих та післядипломна освіта (Voksen– og efteruddannelse)

Є дуже багато можливостей для вас, дорослих, що бажають отримати освіту в Данії.

Це, між іншим :

 • Підготовчі курси для дорослих (FVU),
 • Загальна освіта для дорослих (AVU),
 • Підготовчий курс до вступу у ВУЗ (HF)
 • Навчання, що орієнтується на ринок праці (AMU)
 • Базова інтеграційна освіта (IGU).

Можуть бути різні вимоги до вступу, коли ви подаєте на навчання для дорослих  або післядипломну освіту. У деяких випадках можуть вимагати, щоб у вас було місце проживання або робота в Данії. В інших випадках навчальний заклад оцінює ваші професійні та особисті передумови для проходження навчання.

Читайте більше про вимоги до вступу на різні види навчання тут ( натисніть на той вид навчання, про котрий ви хочете більше дізнатися).

На сторінці  Uddannelsesguidens ви  можете отримати загальну інформацію про навчання для біженців та іноземців. Читайте більше тут.

Der er forskellige muligheder for dig, der er voksen og som ønsker at uddanne dig i Danmark.

 • Forberedende voksenundervisning (FVU)
 • Almen voksenuddannelse (AVU)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)
 • Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Der kan være forskellige adgangskrav når du søger ind på en voksen- og efteruddannelse. I nogen tilfælde vil kravet være, at du har bopæl eller arbejder i Danmark. I andre tilfælde vil skolen vurdere om du har de faglige og personlige forudsætninger for at gennemføre uddannelsen.

Базова інтеграційна освіта (IGU) (Integrationsgrunduddannelsen (IGU))

Базова інтеграційна освіта (IGU) має на меті надати вам кваліфікації, щоб ви могли розпочати професійне навчання або отримали роботу в Данії.

Курс (IGU) орієнтований на  вас, хто є біженцем або возз’єднаною сім’єю у віці між 18 та 40 роками, та що проживає в Данії менше 10 років.

Курс  IGU складається з працевлаштування на оплачуваній практиці в компанії протягом 2х років та навчанні в школі. Немає ніяких вимог до вступу, а також вимог до мови.

Якщо ви хочете знати більше про курс  IGU, то зверніться до біржі праці в своєму муніципалітеті.

Integrationsgrunduddannelse (IGU) har til formål at give dig kvalifikationer så du kan påbegynde en erhvervsrettet uddannelse eller få et arbejde i Danmark.

IGU-forløbet er målrettet dig, der er flygtning eller familiesammenførte til flygtninge mellem 18 og 40 år, og som har boet i Danmark i mindre end 10 år.

IGU-forløbet består af ansættelse i lønnet praktikstilling i en virksomhed i 2 år og skoleundervisning. Der er ingen optagelseskrav, og der stilles ingen sproglige krav.

Hvis du vil vide mere om IGU-forløbet skal du kontakte jobcentret i din kommune.

Вища освіта (Videregående uddannelse)

В Данії є можливість отримати вищу освіту по закінченню гімназіальної або професійно-технічної освіти.

Цю освіту можна тримати в таких ВУЗах:

 • Університети
 • Вищі професійні учбові заклади (школи)
 • Академії мистецтв
 • Бізнес академії

Читайте більше про вищу освіту тут.

I Danmark har man mulighed for at tage en videregående uddannelse, når man har afsluttet en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse.

Man kan tage videregående uddannelser her:

 • Universiteter
 • Professionshøjskoler
 • Kunstakademier
 • Erhvervsakademier

Læs om de videregående uddannelser her.

Економічна підтримка під час навчання (Uddannelsesstøtte)

Більшість видів освіти в Данії безкоштовна. Всі, хто старший 18 років мають право на стипендію  SU – державна економічна підтримка під час навчання. Суму не потрібно виплачувати назад. Читайте більше про SU тут.

De fleste uddannelser er gratis i Danmark. Alle over 18 år har ret til SU – Statens Uddannelsesstøtte, mens man uddanner sig. Beløbet skal ikke betales tilbage. Læs mere om SU her.

Вивчення данської мови на підприємствах (Danskundervisning ude på virksomhederne)

Багато мовних центрів пропонує вивчення данської мови на підприємствах для іноземних  працівників та  практикантів. Навчання розроблено з урахуванням, як ваших конкретних потреб, так і  підприємства.

Якщо у вас виникли запитання про можливості для вас, то ви можете запитати ваш муніципалітет.

Mange sprogcentre tilbyder danskundervisning ude på virksomhederne, til udenlandske ansatte og til folk i praktik. Undervisningen er tilrettelagt så den passer til de specifikke behov både du og virksomheden har.

Hvis du har spørgsmål om, hvilke muligheder du har kan du spørge din kommune.

Оцінка вашої освіти та робочого досвіду з Батьківщини (Vurdering af uddannelse og arbejdserfaring fra dit hjemland?)

Ви маєте освіту з Батьківщини, тоді ви можете подати заявку на оцінку того, якій освіті відповідає ваша освіта  в Данії .Якщо у вас є досвід роботи на Батьківщині або в Данії, то ви також можете подати заявку на оцінювання ваших навичок.

Ви можете прочитати  про те, як отримати оцінку та  визнання іноземного диплому та інших кваліфікацій для використання їх на ринку праці або в системі освіти тут та тут.

Har du en uddannelse fra dit hjemland, kan du søge om en vurdering af, hvad din uddannelse svarer til i Danmark. Har du arbejdserfaring fra dit hjemland eller Danmark, kan du søge om en vurdering af dine realkompetencer.

Du kan læse mere om, hvordan du får vurderet og anerkendt udenlandske eksamensbeviser og andre kvalifikationer til brug på arbejdsmarkedet eller uddannelsessystemet her og her.

Vælg dit sprog / Choose your language

Alle sprog har en dansk oversættelse