дозвіл на проживання (Opholdsgrundlag)

український

Dansk

дозволу на проживання

Спеціальний закон/притулок (Særlov/asyl)

Влада Данії прийняла  спеціальний закон, який поширюється лише на вас, хто тікає з Україні. Його так і називають «Спеціальний закон», тому що він стосується лише тих, хто тікає від війни з України.

Це означає, що ви, хто втік з України, можете подати заявку на отримання дозволу на проживання  в Данії 2 способами.

Дозвіл на проживання означає, що вам дозволено жити в Данії і мати всі права, які мають люди, що проживають в Данії.

Подати заяву на отримання дозволу на проживання можна 2 способами:

Спеціальний закон
Притулок

Притулок – це  спосіб, яким можна було  завжди попросити дозволити вам залишитися в Данії, якщо ви боїтеся повертатися на Батьківщину. Ця можливість існувала і до Спеціального закону.

Спеціальний закон- це легша та швидша процедура, де вам не потрібно ходити на багато співбесід в Міграційну службу, як людині, що подала заявку на притулок. І як  щось особливе,  є також інші умови, які поширюються на всіх вас, хто подав заявку за спеціальним законом та чекає на відповідь.

Між іншим, ви маєте право на працевлаштування в Данії, якщо ви подали заявку на отримання дозволу на проживання за Спеціальним законом, але ще очікуєте відповідь. Також у вас є  більший доступ до системи охорони здоров’я ніж зазвичай.

На сторінці nyidanmark.dk ви можете прочитати більше про умови, які підходять вам, хто чекає на відповідь, тут.

 На сторінці nyidanmark.dk ви також можете прочитати правила перебування та умови, які стосуються вас. Також ви можете знайти анкету (SL1), яку ви повинні заповнити, якщо ви подаєтеся за Спеціальним законом. Читайте більше тут.

Якщо у вас виникнуть запитання щодо притулку або Спеціального закону, ви можете , між іншим, звернутися до Dansk Flygtningehjælps консультування в запитаннях про притулок.

Особисте звернення : середа 10-13 на адресу  Borgergade 6, 1300 København K
Телефонувати: +45 3373 5000: понеділок- п’ятниця 9-15
* український перекладач вівторок і п’ятниця 13- 15

E-mail: advice@drc.ngo

De danske myndigheder har vedtaget en særlig lov som bliver kaldt ’særloven’. Den gælder kun for dig der er ukrainsk statsborger, eller dig der allerede havde flygtningestatus i Ukraine inden d. 1. februar 2022.

Det vil sige, at du som er flygtet fra Ukraine og som er ukrainsk statsborger eller har status som flygtning i Ukraine, kan søge om opholdstilladelse i Danmark på to måder.

En opholdstilladelse betyder, at man har lov til at bo i Danmark med alle de rettigheder, som hører med når man er bosat i Danmark.

De to måder du kan søge om opholdstilladelse på er:

1. Særlov
2. Asyl

Asyl, er den måde man hele tiden har kunnet bede om at få lov til at opholde sig i Danmark, hvis man er bange for at vende tilbage til sit hjemland. Det vil sige den mulighed som eksisterede før særloven og som gælder for alle som ønsker beskyttelse i Danmark.

Som noget særligt, er der andre vilkår, der gælder for dig, der har søgt om opholdstilladelse efter særloven og venter på svar.

Du har bl.a. ret til at arbejde i Danmark, når du har ansøgt om opholdstilladelse efter særloven men endnu venter på svar på din ansøgning. Du har også adgang til flere dele af sundhedsvæsnet end normalt.

På nyidanmark.dk kan du læse mere om de vilkår der gælder for dig der venter svar på din ansøgning her.

På nyidanmark.dk kan du også læse mere om opholdsregler og vilkår der gælder for dig. Her kan du også finde det ansøgningsskema (SL1) du skal bruge når du ansøger om ophold efter særloven. Læs mere her.

Har du spørgsmål vedrørende asyl eller særloven kan du bl.a. kontakte DRC Dansk Flygtningehjælps asylrådgivning. De kan kontaktes pr. mail, telefon eller ved personligt fremmøde.

Fremmøde: onsdag 10-13 i Borgergade 6, 1300 København K

Telefon: mandag-fredag kl. 9-15 på +45 3373 5000 *ukrainsk tolk tirsdag og fredag kl. 13-15

E-mail: advice@drc.ngo

Де я буду жити? (Hvor i landet skal man bo?)

Коли ви отримаєте дозвіл на проживання в Данії, вас направлять в муніципалітет, де ви будете проживати. Міграційна служба вирішує в якому муніципалітеті ви повинні проживати і розпочати ваше  нове життя в Данії.

Når man får opholdstilladelse i Danmark, bliver man visiteret til en kommune, hvor man skal bo. Det er Udlændingestyrelsen der bestemmer i hvilken kommune man skal bo og starte sit liv i Danmark.

Можливості побажання муніципалітету (Muligheder for at ønske kommune)

Якщо у вас є побажання щодо муніципалітету в якому ви би хотіли проживати, то дуже важливо подати ваше побажання до Міграційної служби до того як вона вирішить питання щодо вашого місця прожиття.  Напишіть в анкеті на вид проживання, якщо у вас є особливі побажання. Наприклад, у вас може бути близька сім’я, що проживає в певному муніципалітеті, або ви отримали пропозицію про роботу, або роботу в певному муніципалітеті (додайте трудовий договір для Міграційної служби).

Hvis du har nogle ønsker om, i hvilken kommune du gerne vil bo, er det vigtigt at du indgiver dine ønsker til Udlændingestyrelsen før de afgør din sag om ophold. Skriv i ansøgningsskemaet om opholdstilladelse, hvis du har særlige ønsker. Det kan fx være, at du har nærtstående familie, der bor i en bestemt kommune eller at du har fået et jobtilbud eller et arbejde i en bestemt kommune (vedlæg en ansættelseskontrakt til Udlændingestyrelsen). Der kan også være andre personlige forhold som kan være relevante at oplyse om.

Завдання муніципалітету відповідно до Закону про інтеграцію (Kommunernes opgaver efter integrationsloven)

Коли ви отримаєте свій дозвіл на проживання, ви отримаєте повідомлення, в якому муніципалітеті ви повинні жити. Саме ваш муніципалітет в значній мірі буде відповідати за багато аспектів вашого нового життя. Також муніципалітет, між іншим, має відповідальність за надання вам  тимчасового житла. Муніципалітет може запропонувати вам постійне житло, але не зобов’язаний цього робити. Ваше право на тимчасове місце проживання припиняється, якщо муніципалітет пропонує вам постійне житло.

Це може дуже відрізнятися від муніципалітету до муніципалітету, який вид житла вам  нададуть. Також муніципалітет має потурбуватися про економічну підтримку та багато іншого. Ваш муніципалітет у співпраці з вами  підготує так звану програму про тимчасові соціальні фінансові виплати (програма самозабезпечення та репатріації). Ця програма, між іншим, повинна вам допомогти розпочати працювати якнайшвидше. Програма включає в себе вивчення данської мови, пропозицію, наприклад, практики на виробництві  та інші пропозиції щодо роботи. Також програма включає договір між вами та муніципалітетом. Він описує зміст умов про які ви домовилися щодо роботи, навчання на основі вашої ситуації та досвіду.

Når du har fået din opholdstilladelse, vil du få besked om, hvilken kommune du skal bo i. Det vil være din kommunen, der i høj grad vil have ansvar for mange dele af din nye tilværelse. Kommunen har bl.a. ansvaret for, at du får et midlertidigt sted at bo. Kommunen kan tilbyde dig en permanent bolig men er ikke forpligtet til det. Din ret til et midlertidigt opholdssted ophører, hvis kommunen tilbyder dig en permanent bolig.

Det kan være meget forskellige fra kommune til kommune, hvilken type af bolig de stille til rådighed. Det vil også være kommunen der sørger for, at du får penge til at leve for og meget mere. Din kommune vil i samarbejde med dig udarbejde et program, det såkaldte selvforsørgelses- og hjemrejseprogram. Programmet skal bl.a. hjælpe dig til at komme i arbejde hurtigst muligt. Programmet indeholder danskuddannelse, tilbud om bl.a. virksomhedspraktik og andre jobrettede tilbud. Programmet indeholder også en kontrakt mellem dig og kommunen. Den beskriver det indhold I har aftalt ang. job, uddannelse mv. på baggrund af din situation.

Доступ до медичних послуг (Adgang til sundhedsydelser)

Саме ваш муніципалітет повинен подбати, щоб ви отримали вашу карту медичного страхування та були прикріпленні до вашого сімейного лікаря. Карта медичного страхування- це ваш доступ до безкоштовних медичних послуг, на які ви маєте право і повинні використовувати кожного разу  при звертанні до лікаря, у відділені невідкладної допомоги чи лікарні. Ваша карта медичного страхування містить контактну інформацію вашого лікаря та ваш цивільний реєстраційний номер. Якщо ви не розумієте данську мову, то ви маєте право на перекладача при відвідувані лікаря, лікаря- фахівця чи лікарні. Саме лікар має сам замовити перекладача. Читайте більше в брошурі Національної ради охорони здоров’я Ви і ваше здоров’я.

Ви можете дізнатися про данську систему охорони здоров’я тут.

Det er din kommune der vil sørge for, at du får tilsendt dit sundhedskort og bliver tilknyttet din egen personlige læge. Sundhedskortet er din adgang til de gratis sundhedsydelser du har ret til og skal bruges hver gang du skal til læge, på skadestuen eller hospitalet. På dit sundhedskort står kontaktoplysningerne til din læge og dit cpr-nummer. Hvis du ikke forstår dansk, har du ret til tolk ved samtale hos lægen, speciallæge eller hospital. Det er lægen der bestiller en tolk. Læs mere i sundhedsstyrelsens pjece ”Dig og din sundhed” – Ви і ваше здоров’я

Du kan også læse mere om det danske sundhedssystem her.

Оцінка здоров’я (Helbredsmæssig vurdering)

Ваш муніципалітет також повинен запропонувати вам пройти медичне обстеження, якщо вважатиме це необхідним. Оцінку стану здоров’я проводить лікар. Лікар проведе з вами бесіду ,а також  огляне ваше психічне та фізичне здоров’я.

Din kommune kan også tilbyde dig en helbredsundersøgelse, hvis de vurderer at det er nødvendigt. En helbredsmæssig vurdering sker hos lægen. Lægen vil have en samtale med dig og undersøge dig for at afdække dit fysiske og psykiske helbred.

Вивчення данської мови (Danskundervisning)

У зв’язку з вашою інтеграційною програмою ви маєте право на 5 років безкоштовного вивчення данської мови. Ви маєте право на 15 лекцій данської мови на тиждень.

Вивчення данської мови поділено на 3 частини і розділено на модулі з тестами.

Ви можете дізнатися більше про вивчення данської мови тут.

I forbindelse med dit selvforsørgelses- og hjemrejseprogram har du ret til op til fem år gratis danskuddannelse. Du har ret til op til 15 lektioner ugentlig danskundervisning.

Danskuddannelsen er delt op i tre og er modulopdelt med prøver.

Du kan læse mere om danskundervisning her.

Освіта

Інтеграційна базова освіта (IGU) має на меті надати вам кваліфікації, щоб ви могли розпочати професійну освіту або влаштуватися на роботу в Данії.

Курс (IGU) орієнтований на вас, хто є біженцем або об’єднанні родини  біженців у віці між 18 та 40,що проживають в Данії менше ніж 10 років.

Курс (IGU) складається з працевлаштування на оплачуваній практиці в компанії протягом 2 років та навчання в школі. Немає ніяких вимог до вступу та до знань мови, але ваші знання данської мови вплинуть на те, яку освіту ви можете отримати в процесі навчання.

Якщо ви хочете дізнатися більше про курс IGU, то ви повинні звернутися у ваш центр працевлаштування в муніципалітеті.

Ви можете прочитати про освіту в Данії тут.

Робота в Данії (Job i Danmark)

Муніципалітет зосереджується на тому, щоб вам допомогти з роботою якнайшвидше. Муніципалітет допоможе вам зрозуміти, якими компетенціями ви володієте та якнайкраще ви можете їх використати в Данії. Муніципалітет також зосереджується на підвищенні кваліфікації та вивченні данської мови, щоб ви могли вийти на ринок праці.

Зроблено спеціальний банк вакансій для українців в Данії : JobguideUkraine.dk

Більше про роботу в Данії тут.

Kommunen har fokus på at hjælpe dig til at komme hurtigst muligt i arbejde. Kommunen vil hjælpe dig med at afklarer, hvilke kompetencer du har og hvordan du bedst kan bruge dem i Danmark. Kommunen har samtidig fokus på opkvalificering og danskundervisning så du kan komme ind på det danske arbejdsmarked.

Der er lavet en særlig Jobbank til dig som er Ukrainer i Danmark: JobguideUkraine.dk

Du kan læse mere om at arbejde i Danmark her.

Програма самозабезпечення та репатріації. (Тимчасова соціальна фінансова допомога)(Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse)

Якщо ви не можете самі себе утримувати, то ви можете звернутися до муніципалітету по тимчасову соціальну фінансову допомогу. Коли ви отримуєте фінансову допомогу від муніципалітету, то ви повинні бути в активному пошукові роботи. Це, між іншим ,означає, що ви маєте бути активним учасником зустрічей, співбесід та заходів, у тому числі і у вивченні данської мови.

Du kan søge kommune om selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, hvis du ikke kan forsørge dig selv. Når du modtager en ydelse fra kommunen, skal du være aktiv jobsøgende. Det vil bl.a. sige, at du skal deltage i møder, samtaler og aktiviteter, herunder sprogundervisning.

Денний догляд за дітьми (Daginstitution)

Ви ,батьки, з дозволом на проживання, маєте такі ж права, що і громадяни Данії, наприклад:

  • Денний догляд за дітьми 0-3 років ( ясла) та  3-6 років ( дитсадок)
  • Безкоштовна пропозиція місця ( повністю або частково)

Ваш муніципалітет може допомогти вам записати вашу дитину в чергу та також дати пораду щодо безкоштовного місця.

Ви можете дізнатися більше про денний догляд за дітьми тут.

Dig der er forældre med opholdstilladelse, har ret til samme tilbud som borgere i Danmark fx:

  • Dagtilbud for børn 0-3 år (vuggestue) og 3-6 år (børnehave)
  • Økonomisk fripladstilbud (helt eller delvist)

Din kommune kan hjælpe dig med opskrivning og kan vejlede dig i forhold til økonomisk friplads.

Du kan læse mere om daginstitutioner i Danmark her.

Середня школа (Grundskole)

Навчання в Данії є обов’язковим протягом 10 років ( приблизно від 6 до 16 років). Обов’язкова освіта поширюється на всіх дітей, що проживають в Данії або знаходяться не менше 6 місяців. Це означає, що ваші діти шкільного віку підлягають під обов’язкове навчання.

Ваш муніципалітет може допомогти вам з записом до школи та надати вам поради, якщо у вас є запитання щодо школи.

Читайте більше тут.

I Danmark er der undervisningspligt i 10 år (fra ca. 6-16 år). Undervisningspligten gælder alle børn, der bor fast i Danmark eller opholder sig mindst seks måneder i Danmark. Det betyder at dine børn som er i skolealderen, er omfattet af undervisningspligten.

Din kommune kan hjælpe dig med opskrivning og kan vejlede dig, hvis du har spørgsmål omkring skole.

Du kan også læse mere om skole i Danmark her.

Варіанти, куди звертатися, якщо вам потрібна допомога у зв’язку з вашим новим повсякденним життям в Данії. (Henvisningsmuligheder hvis man har brug for hjælp i forhold til ens nye hverdag i Danmark)

Добровільне консультування  Данської ради  у справах біженців Dansk Flygtningehjælps Frivilligrådgivninger, де ви можете отримати безкоштовну, незалежну юридичну консультацію та рекомендації, між іншим, про правила та умови які дійсні для вас, хто  має зв’язок з  муніципалітетом. Ви можете прочитати більше про Frivilligrådgivningerne тут.

I DRC Dansk Flygtningehjælps Frivilligrådgivninger kan du få gratis, uvildig juridisk rådgivning og vejledning om bl.a. de regler og vilkår der gælder for dig som er i kontakt med din kommune. Du kan læse mere om Frivilligrådgivningerne her.

Vælg dit sprog / Choose your language

Alle sprog har en dansk oversættelse